Viser arkivet for stikkord søppel

En tur til naturreservatet i Nordre Øyeren skulle gi meg noen nye bilder av natur og fugleliv nå i april. Bilder ble det, men av et annet fenomen som preger sydspissen av Sundtangen i Svelle. Her bør Naturoppsynet (SNO Oslo) eller Naturforvalter hos Fylkesmannen ta en befaring og se all forsøpling som ligger i strandkanten. Kanskje et prosjekt for grunneier eller skoleelever på en ryddedag?